Alle inviteres hermed til at deltage i årets generalforsamling 2020 mandag d. 24. feb. kl. 19.00-20.00 i F lokalerne.

Mødet foregår i F lokalet og vi håber på, at I vil møde talstærkt op for at høre formandens beretning og kasserens gennemgang af årsregnskab 2019 og budget for 2020.
Vi opfordrer alle forældre til at møde op og melde sig til at tage en frivillig tjans i bestyrelsen da vi i år må sige farvel til en stor kapacitet i bestyrelsen, Kasserer: Janne Mikkelsen. Det betyder at vi i bestyrelsen skal finde en ny kasserer som kan fortsætte det arbejde som Janne de sidste mange år har udført så fortræffeligt. Her nedenfor en række andre emner som vi gerne ser dækket ind med frivillige kræfter:

  • Conventus (Oprettelse og kontrol af hold)
  • Sponsor arbejde (Sponsorstævne)
  • AAS - Aarhus swim (Styregruppemøder og Adidas - tøjpakke)
  • K-udvalg (hjælp til stævnekoordinering og træningslejre)

Bestyrelsen mødes 1 gang om måneden - 10 gange årligt og derudover er der enkelte udvalgsmøder som du / I kan vælge til eller fra.

Dagsorden - iht. til vedtægterne, dvs.:

A. Valg af dirigent (Frank Johansen)

B. Bestyrelsens beretning (V. formand Kim Thorsell)

C. Fremlæggelse af regnskab 2019 (Janne Mikkelsen)

D. Fremlæggelse af budget 2020 (Janne Mikkelsen)

E. Indkomne forslag

F. Valg af bestyrelse

På valg:

Janne Mikkelsen (genopstiller ikke) og kim Thorsell (genopstiller)

G. Valg af revisor og revisor suppleant

H. Eventuelt

Indkomne forslag modtage senest 1 uge før generalforsamlingen til undertegnede.

Følg med: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X