Børn

I Skovbakken Svømning har vi mange svømmeundervisningstilbud for børn og unge. Uanset din alder og færdigheder i vand, så har vi en plads til dig. Klik på menuen eller læs om holdene i nedenstående oversigt, inden du bestemmer dig for, hvilket hold du vil melde dig på.

Bedste- eller forældre/barn (2½-5 år) (FB)

Indhold: Forældre/barn svømning er mere end en tur i svømmehallen. Det er en helt speciel social oplevelse, som giver mulighed for et tæt samspil mellem barnet og far/mor eller bedsteforældre. Der gennemføres udviklingsøvelser med børnene, og både instruktører og forældre er med i vandet.

Forudsætninger: Barnet behøver ingen forudsætninger for starte på holdet, så her kan alle være med.

Praktisk: Der er en instruktør og en hjælpetræner til at varetage undervisningen. Hjælpetræneren er i vandet for at hjælpe børnene. Undervisningen foregår i svømmehallen på Ellevangsskolen. Og gennemsnitsalderen er 4-5 år. Der er max 18 svømmere pr. hold, og Skovbakken forbeholder sig retten til at nedlægge holdet, hvis der er for få tilmeldte.

Haletudser (PL: Plask og Leg)

Indhold: Undervisningen fokuserer på små øvelser og lege, der skal gøre børnene fortrolige med vand. Via disse små øvelser og lege bliver de fire grundfærdigheder: elementskifte, vejrtrækning, balance og bevægelse introduceret. Og med udgangspunkt i disse arbejdes der henimod at kunne klare ”forudsætninger” for ”Begyndere”.

Forudsætninger: Barnet behøver ingen forudsætninger for starte på holdet, så her kan alle være med.

Praktisk: Der er en instruktør og en hjælpetræner til at varetage undervisningen. Hjælpetræneren er i vandet for at hjælpe børnene. Undervisningen foregår i svømmehallen på Vorrevangskolen eller Ellevangsskolen. Og gennemsnitsalderen er 4-5 år. Der er max 18 svømmere pr. hold, og Skovbakken forbeholder sig retten til at nedlægge holdet, hvis der er for få tilmeldte.

Blæksprutter (B: Begyndere)

Indhold: Undervisningen fokuserer på lege og øvelser, der skal øge børnenes fortrolighed med vand. Der indgår øvelser over og under vand. Svømmeteknisk begynder børnene på rygcrawlteknik. Da der arbejdes mere under vand anbefales det kraftigt at erhverve sig et par svømmebriller. Der arbejdes hen imod at kunne klare "forudsætningerne" for ”Letøvede”. Forudsætninger: For at kunne starte på holdet skal man kunne følgende: - se test for ”plask og leg". Praktisk: Der er en instruktør og en hjælpetræner. Hjælpetræneren hjælper børnene i vandet.

Forudsætninger: For at kunne starte på holdet, skal barnet beherske følgende:

Elementskifte:

Balance:

Vejrtrækning:

Bevægelse:

Komme fra land til vand uden brug af stige

Komme fra vand til fast element uden brug af stige

 

Ligge på ryggen i vandet med korrekt hovedposition (vandlinjen går ved ørene)

Sidde oprejst på en søhest (uden at røre bunden)

Puste bobler i vandoverfladen

Klare sig i vand (Vinger frarådes til brug i svømmeundervisningen, men gerne med bælte)

Skabe fremdrift

 

Praktisk: Der er en instruktør og en hjælpetræner til at varetage undervisningen. Hjælpetræneren er i vandet for at hjælpe børnene. Undervisningen foregår i svømmehallen på Vorrevangskolen eller Ellevangsskolen, og det anbefales kraftigt at anvende svømmebriller. Der er max 18 svømmere pr. hold, og Skovbakken forbeholder sig retten til at nedlægge holdet, hvis der er for få tilmeldte.

OBS!
Træningen starter med leg og opvarmning ½ time før svømning, så svømmeren er varm og klar til svømmeundervisning.

Sene Startere (SS)

'Sene Startere' er for børn i skolealderen, som endnu ikke er fortrolige med vand, ikke kan svømme og har behov for at lære de grundlæggende elementer indenfor de fire grundfærdigheder: elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse.

Indhold: Undervisningen fokuserer på lege og øvelser, hvor børnene sammen med jævnaldrende etablerer en grundlæggende fortrolighed med vand. Der indgår øvelser over og under vand, idet der arbejdes hen mod, at børnene kan klare ”forudsætningerne” for Delfiner (let øvede).

Forudsætninger: Barnet behøver ingen forudsætninger for at kunne starte på holdet, dog kræves det at barnet er startet i skole.

Praktisk: Da der også arbejdes under vand anbefales det kraftigt at erhverve sig et par svømmebriller. Der er en instruktør og en hjælpetræner knyttet til holdet og hjælpetræneren vil hjælpe børnene i vandet. Undervisningen foregår i svømmehallen på Ellevangskolen, idet der er plads til max 18 børn på hvert hold.

OBS!
Træningen starter med leg og opvarmning ½ time før svømning, så svømmeren er varm og klar til svømmeundervisning.

Delfiner (LØ: Let Øvede)

Indhold: Børnene arbejder med både lege og svømmeøvelser, der skal videreudvikle de fire grundfærdigheder tilegnet på tidligere hold. Svømmeteknisk arbejdes videre med ‘Teknisk’ crawl. Rygcrawl introduceres. Der arbejdes desuden hen mod, at børnene kan klare ”forudsætningerne” for Hajer (øvede). 

Forudsætninger: Det forventes at børnene kan følgende:

Elementskifte:

Balance:

Vejrtrækning:

Bevægelse:

Lave raketafsæt efterfulgt af streamline på ryggen

Hoppe i vandet (uden modtager)

Flyde på ryggen uden hjælpemidler

Flyde på maven uden hjælpemidler

Få hele kroppen under vandet (må gerne være ved hjælp af hop)

Råbe under vand

Klare sig i vand uden hjælpemidler

Svømme en bane af 12,5 meter rygcrawlben

Lave et delfinhop

Praktisk: Undervisningen varetages af en instruktør og en hjælpetræner og svømmebriller anbefales på det kraftigste. Undervisningen foregår i svømmehallerne på Vorrevangskolen(Vorr.), Ellevangskolen(Elle.) og i Vejlby Risskov-Hallen (Idr.C). Det skal bemærkes, at der ikke er springfaciliteter på Ellevangskolen, hvorfor undervisningen her er mest velegnet for de mindste let øvede svømmere eller svømmere, der endnu ikke er helt sikre uden hjælpemidler. Der er plads til max 18 børn på hold på Ellevangsskolen og 20 børn i Vejlby-Risskov hallen. Skovbakken Svømning forbeholder sig ret til at nedlægge holdet, såfremt tilstrækkelig deltagelse ikke opnås.

OBS!
Træningen starter med leg og opvarmning ½ time før svømning, så svømmeren er varm og klar til svømmeundervisning. Dette er dog ikke gældende på Vorr.

Hajer (Ø: Øvede)

Indhold: Undervisningen fortsætter fra holdene med lege og øvelser, der skal styrke børnenes videre udvikling indenfor de fire grundfærdigheder. Dykning, hovedspring og vendinger indgår i undervisningen. Svømmeteknisk er alle de fire stilarter i spil. Der arbejdes henimod at kunne følgende:

Elementskifte:

Balance:

Vejrtrækning:

Bevægelse:

Lave et hovedspring efterfulgt af streamline

Lave et spring om den horisontale akse

Lave streamline afsæt på alle 4 sider

Vende kontrolleret fra mave til ryg og tilbage igen

Synke (dvs. pust luft ud og nå til det punkt hvor der synkes)

Dykke 1 bane af 12,5 meter

Svømme 4 baner af 12,5 meter: 1 bane brystsvømning, 1 bane rygcrawl, 1 bane crawl og 1 bane streamline ben

Træde vande i et minut med frie luftveje og overblik

Forudsætninger: For at kunne starte på holdet skal man kunne følgende:

Elementskifte:

Balance:

Vejrtrækning:

Bevægelse:

Rulle i vand

Lave afsæt fra kant efterfulgt af delfinben

Slå en forlæns og baglæns kolbøtte

Sidde oprejst på en plade og skabe fremdrift

Lave 30 seks alligatorvejrtrækning

Hente ring fra bund på den dybe side af vendeflaget

Svømme to baner af 12,5 meter rygcrawl

Svømme en bane af 12,5 meter træstamme crawl

Praktisk: Undervisningen foregår i svømmehallen ved Vejlby Risskov-hallen, hvor børnene svømmer på tværs i den dybe ende af bassinet. Svømmebriller anbefales på det kraftigste. Der er en instruktør og en hjælpetræner, og plads til max 20 børn pr. hold. Skovbakken Svømning forbeholder sig ret til at nedlægge holdet såfremt tilstrækkelig deltagelse ikke opnås.

OBS!
Træningen starter med leg og opvarmning ½ time før svømning, så svømmeren er varm og klar til svømmeundervisning.

Barracuda (Øvede 7-10 år) (BC)

Indhold: Barracuda er et hold for dem, der elsker at svømme, dykke, lege i vand og gerne vil prøve kræfter med de fire stilarter som benyttes i konkurrencesvømning. Holdet er møntet på de svømmere, som gerne vil udvikle sig og have mulighed for at svømme to gange om ugen, og inkluderer således en fællestræning med talent-holdet om lørdagen. Holdet er indgangsvejen til klubbens konkurrencehold, idet der trænes mod optagelse på klubbens talenthold. Med den ekstra vandtid, der bliver tilbudt på på Barracuda-holdet, bliver der således mere fokus på svømning som sport, teknikudvikling, samt motorisk udvikling af svømmerne. Træningen bliver stadig bygget op gennem leg og aktiviteter, som udvikler børnene til bedre svømmere. 

Forudsætninger: Man skal have klaret diplomsvømning på enten Delfin- eller Haj-holdet, eller have svømmefærdigheder som matcher disse krav. Udover dette skal svømmeren være i alderen 7-10 år. Om lørdagen bliver der svømmet i Vejlby-Risskov Hallens svømmehal, så svømmeren skal selvfølgelig også være fortrolig med at kunne svømme i den dybe ende. 

Praktisk: Skovbakken Svømning forbeholder sig ret til at nedlægge holdet, såfremt tilstrækkelig deltagelse ikke opnås. Der vil inden hver træning være 30 minutters landtræning samt 15 minutters udstrækning efter hver svømmetræning. Medbring t-shirt, shorts og indendørs sko til opvarmning og udstrækning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X