Konkurrence

Skovbakken Svømning har fem konkurrencehold: K1, K2, K3, Talentholdet samt Barracuda, og kun svømmere, der udtages efter aftale med konkurrencetrænerne eller klubbens talentchef, kan deltage på holdene.

Skovbakken har en lang tradition for konkurrencesvømning og har nogle dygtige talenter, som viser flaget ved diverse stævner og mesterskaber. Skovbakken har i en årrække udviklet på et nyt fællestræningspas om fredagen, hvor de fleste K-hold i forvejen træner. Konceptet skal give bedre sammenhængskraft på holdene og give svømmerne bedre læringsfærdigheder, når de ældre svømmere skal lære fra sig til mindre svømmere. Sammen med vores talentchef har trænerne udviklet en række dynamiske målsætninger, som igennem fællestræningen trykprøves hver sæson. 

Skovbakken er desuden en del af det nystartede og allerede meget succesrige Startfællesskab AAS, Aarhus SWIM, sammen med Lyseng, IHF svømmeklub og HEI. I AAS er der 2 fuldtidsansatte trænere for hhv. AAS 1 og AAS 2.

K1

Målgruppe: Klubbens bedste svømmere.  Man skal udtages af klubbens cheftræner for at kunne gå på K1.

Indhold: Når man går på K1, går man fra at være almindelig konkurrencesvømmer til at være elitesvømmer. Med elitesvømmer forstås en svømmer, som har valgt at gå 100% op i svømning. Udover træningen i vand er der landtræning. Landtræning skal forebygge skader og øge styrke med henblik på at øge svømmerens niveau i vand. Teknisk er der tale om en videreudvikling og finpudsning af svømmerens tekniske færdigheder. Det forventes, at man kommer til de træningspas, der er aftalt med træneren, samt at der meldes afbud, hvis man er forhindret i at komme til en træning. Der forventes en ihærdig og målrettet træningsindsats. Udover fokus på træningen er der også fokus på det sociale. Lysten til svømning og kammeratskabet skal være den primære drivkraft for den enkelte svømmer - både i det daglige, til stævner og i forbindelse med øvrige aktiviteter.

Læs mere på Aarhus Swims hjemmeside: http://aarhusswim.dk/aas1

Træningsforløb: På K1 starter man typisk med at svømme 4-5 gange om ugen, og derefter vil der ske en løbende optrapning med mulighed for op til 8 gange om ugen. Svømmerne vil individuelt blive optrappet i træningsmængde og intensitet, så den enkelte svømmers udvikling understøttes bedst muligt.

Mål: At udnytte den enkelte svømmers evne så optimalt som muligt og at give den enkelte svømmer en oplevelse af succes gennem svømning. Succes opnås gennem personlige resultater og løbende forbedringer samt deltagelse i mesterskaber.

Træningstider:                                                     

K2

Målgruppe: Primært årgangssvømmere i alderen 10-12 år og yngre. Svømmerne skal udtages til dette hold.

Indhold: K2 er holdet, hvor svømmeren tager det endelige skridt ind i konkurrencesvømning. Der arbejdes teknisk i alle fire stilarter. Svømmerens balance og motoriske evner stimuleres både i vand og på land. På land trænes der både med vægte og egen kropsvægt. Formålet er at øge svømmernes styrke, men i særdeleshed at øge deres kropskontrol. En af K2s vigtigste opgaver er at finde og stimulere de talenter, der er i klubben. Der indlæres gode vaner til både træning og stævner. Det forventes, at man kommer til de træninger, der er aftalt med træneren, samt at der meldes afbud, hvis man er forhindret i at komme til en træning. Der arbejdes meget med ansvar. Udover fokus på træningen er der også fokus på det sociale. Lysten til svømning og kammeratskabet skal være den primære drivkraft for den enkelte svømmer - både i det daglige, til stævner og i forbindelse med øvrige aktiviteter.

Læs mere på Aarhus Swims hjemmeside: http://aarhusswim.dk/aas2

Træningsforløb: På K2 starter man med at svømme 6 gange om ugen, og efter aftale med træneren optrappes svømmeren til 7 gange om ugen.

Mål: At udvikle svømmerne teknisk og indøve gode træningsvaner.

Træningstider:

K3

Målgruppe: Primært Svømmere i aldersgruppen 8-13 år.

Indhold: K3 er holdet, hvor svømmeren tager det endelige skridt ind i konkurrencesvømning. Der arbejdes meget med det tekniske i alle 4 stilarter. Svømmerens balance og motoriske evner trænes på både land og i vand. På land arbejdes der meget motorik, koordinering og kropskontrol. Der indlæres gode vaner til både træning og stævner. Der forventes at der meldes afbud, hvis man er forhindret i at komme til en træning eller kommer forsendt. Udover fokus på træningen er der stort fokus på det sociale på holdet. Lysten til svømning og kammeratskabet skal være den primære drivkraft for den enkelte svømmer - både i det daglige, til stævner og i forbindelse med øvrige aktiviteter.
K3 Skovbakken er en del Stabsfællesskabet mellem Lyseng, Hasle (IHF) og Egå (HEI) der til sammen danner Aarhus Swim.
Husk også at blive tilmeldt på Lysengs hjemmeside, hvor al information om stævner og sociale arrangementer kommer: https://lyseng-svoemning.dk/cms/TeamEnrollmentalt.aspx?TeamNameID=597 (Under: ”Aarhus Swim 3 fælleshold for K3”)
Læs mere på Aarhus Swims hjemmeside: http://aarhusswim.dk/aas3

Mål: At udvikle svømmerne teknisk og indøve gode træningsvaner.

Træningstider:

Talentholdet

Målgruppe: Svømmere der har svømmet i svømmeskolen, og som har lyst til at blive bedre til at svømme samt at afprøve, hvad konkurrencesvømning er. Svømmerne vil få tilbud om deltagelse på Talentholdet gennem deres trænere fra svømmeskolen eller klubbens Talentchef.

Indhold: Dette er klubbens talenthold. Holdets formål er at forberede svømmerne på overgangen fra svømmeskolen til konkurrencesvømning. Børnene stimuleres gennem leg og aktiviteter og bliver introduceret til mere decideret banesvømning. Svømmerne på Talentholdet har landtræning, hvor der er fokus på at stimulere deres balanceevne samt deres motoriske udvikling. Under landtræning introduceres de til enkle elastikøvelser.

Træningsforløb: Talentholdet træner 3 gange ugentligt med tid både i vand og på land.

Mål: At introducere svømmerne til svømning som sport på en sjov og lærerig måde.

Træningstider:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X