Fritidspas

Er du enlig forsørger? Og har du børn under 18 år? Så kan du få formentlig få et fritidspas, der kan betale for fritidsaktiviteter for dit barn indtil 1.000 kr. 

Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 eller skriv til fritidspas@mkb.aarhus.dk, og oplys eget eller barnets CPR-nummer. Hvis Sport & Fritid vurderer, at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. Du kan også besøge Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, så du kan få det i hånden med det samme. Få yderligere info tjek https://www.aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/#4

Rent praktisk foregår det på den måde, at du tilmelder dit barn via linket http://www.skovbakken.dk/svmning/index.php/tilmelding/, og når vi har det fysiske fritidspas og sagsbehandlet det, returnerer vi kontingentet til dig.

Hvis du har flere spørgsmål, så kan du kontakte os.

Fritidspas og Aktivitetspas i 2020

Fritidspas
Kære alle folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har siden 2007 haft en fritidspasordning hvor vi tilbyder fritidspas til børn i økonomisk trængte familier i alderen 3 til 17 år.
Denne ordning fortsætter i 2020 og der er på nuværende udsted Fritidspas til ca. 4.700 børn.
Tilskuddet via fritidspas er på kr. 1.000 pr. barn.
Tommelfingerreglen er stadig, at det primært er enlige forsørgere der lever op til betingelserne for at få fritidspas til deres børn. 

De nærmere regler og betingelser omkring fritidspasordningen kan du læse på vores hjemmeside.
https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/fritidspas/

I løbet af 2020 vil fritidspasordningen blive udvidet til også at omfatte børn i familier, der deltager i familiekurserne ”Familien i fokus”, der arrangeres af den boligsociale helhedsplan i Viby Syd. Foreningen vil ikke kunne se forskel på disse fritidspas og skal heller ikke agere anderledes i forhold til dem.

Administrator vedr. Fritidspas:
Sport & Fritid
Malene B. Riis
Mail: rmab@aarhus.dk
Tlf. 8940 4826

Morten Thomsen
Mail: mnat@aarhus.dk
Tlf. 8940 4854Aktivitetspas
Der kommer også et Aktivitetspas via et projekt i Sundhed og Omsorg. Aktivitetspasset vil fungere på samme måde som et fritidspas, dog er det målrettet voksne.

Vi regner med, at Aktivitetspasordningen starter op i juni måned, når vi har den tekniske løsning på plads.

Selve afregningen af Aktivitetspasset vil fungere på samme måde som afregningen af fritidspas, dog vil der blive lavet et tilsvarende afregningsfelt til Aktivitetspas i Foreningsportalen analog med det er er til Fritidspasset.

Der vil blive udsendt en vejledning om dette når løsningen er helt klar.

Læs mere om Aktivitetspasset

I kender som forening fritidspasset til børn og unge – nu kommer der et aktivitetspas for voksne aarhusianere.
Det er udvalgte borgere der kommer fra et kommunalt rehabiliterings- og/eller genoptræningstilbud, der får tildelt et aktivitetspas. Aktivitetspasset er på 1.000 kr. og kan benyttes over 2 år. 
Vi vil gerne opfordre til at informere om Aktivitetsspasset på jeres hjemmeside mm, så vi optimerer chancerne for, at så mange som muligt får et aktivt fritidsliv.

Følgende tekst kan I klippe ud og lægge på jeres hjemmeside:

Aktivitetspas til voksne
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune ønsker med aktivitetspasset at give flere voksne mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et aktivitetspas kan voksne der kommer fra et kommunalt rehabiliterings- og/eller genoptræningstilbud, få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr.

Du kan læse mere om aktivitetspasset på: https://www.aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/aktivitetspas/

Administrator vedr. Aktivitetspas:
Sport & Fritid
Christina Fruergaard
Mail cfru@aarhus.dk
Tlf. 2446 7299

SPORT & FRITID
Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C

Følg med: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X